Keajaiban Baja Organik PowerGro dalam Pertumbuhan Padi

Facebook
Twitter
LinkedIn

BANDAR BARU,KEDAH-Pertanian organik semakin mendapat perhatian yang meningkat di kalangan petani dan pengguna tanah. Salah satu inovasi terkini dalam bidang ini ialah baja organik PowerGro, yang telah membuktikan keberkesanannya dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman padi.

**Kelebihan Baja Organik PowerGro:**

1. **Memperbaiki Struktur Tanah:**
Baja organik PowerGro membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik. Tanah yang baik strukturnya dapat menyerap air dengan lebih baik, menyediakan lebih banyak nutrien, dan memberikan ruang yang baik untuk pertumbuhan akar tanaman padi.

2. **Memacu Kegiatan Mikrob Tanah:**
Kandungan organik dalam baja PowerGro memberikan makanan kepada mikrob tanah yang penting untuk penguraian bahan organik. Aktiviti mikrob ini meningkatkan kesuburan tanah dan membantu tanaman padi menyerap nutrien dengan lebih efisien.

3. **Penyediaan Nutrien Secara Berperingkat:**
Baja organik PowerGro melepaskan nutrien secara berperingkat, menyediakan sumber makanan yang berterusan untuk tanaman padi sepanjang kitaran pertumbuhan mereka. Ini membantu mencegah kekurangan nutrien dan memberikan hasil yang konsisten.

4. **Menyokong Keseimbangan Ekosistem Tanah:**
Dengan menggunakan baja organik, petani membantu menyokong keseimbangan ekosistem tanah. Ini melibatkan interaksi yang seimbang antara tanaman, mikroba tanah, dan organisme tanah lain yang memberikan kelestarian jangka panjang.

**Hasil yang Dicapai dengan Baja Organik PowerGro:**

1. **Peningkatan Hasil Padi:**
Penggunaan baja organik PowerGro telah menunjukkan peningkatan hasil tanaman padi. Nutrien yang diserap tanaman dengan lebih baik memberikan pertumbuhan yang lebih subur dan menghasilkan lebih banyak gabah.

2. **Kualiti Isi Padi yang Lebih Baik:**
Baja organik membantu dalam pembentukan isi padi yang lebih besar, lebih padat, dan berkualiti tinggi. Ini memberikan nilai tambah kepada hasil pertanian dan memenuhi permintaan pasaran yang semakin ketat.

3. **Penurunan Penggunaan Baja Kimia:**
Dengan penggunaan baja organik PowerGro, petani dapat mengurangkan ketergantungan mereka kepada baja kimia. Ini memberikan kebaikan jangka panjang dengan mengurangkan pencemaran alam sekitar dan menjaga kelestarian tanah.

4. **Keseimbangan Ekosistem Pertanian:**
Tanaman yang tumbuh dengan bantuan baja organik PowerGro mempunyai keseimbangan ekosistem yang lebih baik. Ini termasuk ketahanan terhadap serangan penyakit dan hama, menyumbang kepada kelestarian keseluruhan sistem pertanian.

Dengan kelebihan-kelihatan yang ditawarkan oleh baja organik PowerGro, para petani padi dapat menikmati hasil yang lebih baik, meningkatkan kesuburan tanah, dan menyumbang kepada pertanian yang lebih lestari. Penggunaan baja organik bukan sahaja membawa manfaat kepada tanaman padi, tetapi juga memberikan impak positif kepada alam sekitar dan kesejahteraan petani.

PADI HYBRID-Sungai Burung,Kuala Selangor

Di tengah hamparan luas sawah padi yang menghijau di Sungai Burung, Kuala Selangor, terdapat kisah kejayaan seorang pengusaha padi, Encik Rosli, yang